Menu Hledat

Politika kvality

Vedení společnosti TMW, a.s. vyhlašuje, v souladu se strategickými záměry společnosti, následující Politiku kvality. Hlavním cílem Politiky kvality je maximální uspokojení požadavků a očekávání zákazníků, zvažování rizik a příležitostí, neustálé zlepšování efektivnosti procesů a systému managementu kvality a dosahování dlouhodobé prosperity.

Kontakt na manažera kvality:

Soňa Procházková
Tel.: +420 731 632 040
e-mail: sona.prochazkova@tmw.cz

 

Logo EU

Společnost TMW, a.s. realizuje projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.