Menu Hledat

O firmě

865Společnost TMW, a.s. (Technology Machine Works) vznikla v roce 2003, historie strojírenské výroby však spadá již před rok 1989, kdy byly v areálu firmy mimo jiné vyráběny a opravovány stroje pro zemědělskou výrobu. Později pak byla zahájena výroba prvních kabin pro vysokozdvižné vozíky. V roce 1993 se firma transformovala do podoby akciové společnosti a zahájila spolupráci se zahraničními obchodními partnery, především z Německa a Nizozemí. Tato spolupráce výrazně posílila po vstupu České republiky do Evropské unie. V současné době naše firma zaujímá stabilní místo mezi středními průmyslovými podniky se zaměřením na výrobu svařenců a bezpečnostních kabin pro vysokozdvižné vozíky. Vysoká kvalita a technické provedení všech výrobků jsou zárukou spokojenosti našich zákazníků.

Důrazu, kladenému na kvalitu a modernizaci výroby odpovídá i  vybavení CNC tvářecími stroji, pracoviště pro pálení laserem nebo robotizované svařovací pracoviště. Na těchto pracovištích jsou vyráběny jak samotné svařence tak i  komponenty nejrůznějších strojních částí a zařízení. Na přání zákazníka je prováděna povrchová úprava výrobků a polotovarů v základní nebo vrchní barvě.

Společnost je certifikována na systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2016.

Logo EU

Společnost TMW, a.s. realizuje projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.